Broj jedinstvenih tehničkih svojstava proizvodakao su: sjedišta „konus-na-konus", dizajn s višestrukimlaminiranjem i metalnasjedala čine serijuTRI-CON upotrebljivu za mnoge različitije industrijske primjene.

Zwick ventili koriste se za industrijske i ispušne plinove, tekućine, vrele vode ili pare od najniže pa do visokih temperatura… do 815°C. TRI-CON se opsežnokoristi u kemijski industriji, petro-kemijski industriji, preradi nafte i plina, off-shore i termoelektranama.

POSEBNE ZNAČAJNOSTI:

 1. Samo-centrirajuči disk:
  izrada garantuje optimalnu poziciju laminiranog brtvila na sjedalo. Blokiranje zbog toplinskog širenja je eliminirano.
 2. Prijenos momenta pomoću klina:
  disk je pričvršćen na osovinu putem klina a ne pinom što omogučuje uravnotežen prijenos momenta i otklanja opasnost od širenja sa pinom.
 3. Idealana laminacija i izrada diska:
  snažan disk sa ovalnom oblikom površine nudi najbolje fiksiranje laminacije. "Bubble tightness" je rezultat posebne obrade laminacije.
 4. Položaj čaure ležaja:
  optimalan položaj ležaja smanjuje rizik savijanja osovine. To garantira dvosmjerna nepropusnost kod maksimalnog diferencijalnog tlaka.

tri-con 001

tri-con 001

tri-con 002

tri-con 002