Zračna kliješta sa silom držanja od 25 do 400 kN.

Trakaste kočnice sa silom držanja od 100 do 300 kN.

Opružne kočnice za kotače, kočiona snaga ± 56 kN.