bubenzer


Područje kontaktne sile: 100 ─ 400 kN.

Servisna kvačila KFB pretežito koristimo za motore s unutarnjim i vanjskim hlađenjem na kolicima, podiznim reduktorima i na pogonima kranova.

Kočnice SFB uspješno se koriste na motorima vitla u brodogradnji te kao servisna spojka na lučkim kranovima.

Hidraulične trakaste kočnice za opuštanje.