duchtingpumpe

Paletu proizvoda DÜCHTING Pumpen predstavljaju osobito jednostupanjske i višestupanjske centrifugalne pumpe, koje su planirane i izrađene u skladu s individualnim potrebama i zahtjevima tržišta.


Jednostupanjske centrifugalne pumpe proizvođača Dücting Pumben.

Višestupanjske centrifugalne pumpe proizvođača Dücting Pumben.


RUDARSTVO:

Od početka 50-ih godina poduzeće Düchting dobavlja pumpe za rudnike, osobito za podzemne rudnike ugljena. U sljedećim godinama razvijene su nove pumpe i centrifugalne pumpe otporne na trošenje koje su posebno namijenjene za rudnike ugljena. Sada Düchting pokriva cijelo područje centrifugalnih pumpi sa serijom HK i visokotlačno hlađenim centrifugalnim pumpama, namijenjenima za rudarstvo.

KEMIJSKA INDUSTRIJA:

razvoj keramičkog materijala SICcast osigurao je široku uporabu pumpi u elektranama i kemijskoj industriji, pogotovo za jako korozivne i abrazivne medije – serija ROWA-MC/MCC.

ODSUMPORAVANJE DIMNIH PLINOVA:

od 1982. DÜCHTING je prisutan na svim područjima europskih elektrana. S razvojem SICcast tehnologije postaje važan dobavljač u svjetskim mjerilima.

 

Pumpe tipa ROWA MC/MCC dostižu duge radne cikluse – više od 70.000 radnih sati.

DESALINIZACIJA MORSKE VODE:

zahtjev za nabavom vode za piće nije više problem samo u sušnim regijama, nego i u ostatku svijeta. Za postupak „obratne osmoze", gdje se zahtijevaju sve veći tlakovi i količine, DÜCHTING je razvio odgovarajuće visokotlačne pupe – serija ROWA HP i HK.

Također dobavlja kompletne jedinice koje osiguravaju dobivanje energije – do 45 % …..