Horizontalne, radijalno podijeljene centrifugalne pumpe (radni pritisak maks. 120 bar).

Horizontalne ili vertikalne, radijalno podijeljene centrifugalne pumpe (radni pritisak maks. 40 bar).

Horizontalne, radijalno podijeljene centrifugalne pumpe (radni pritisak maks. 180 bar).