tschan elastične sklopke


Spojke za tlačna opterećenja. Prenose okretne momente do 40.000 Nm i brzine do 19.000 rpm. Spojka je izrađena od kovanog čelika.

Spojka za tlačna opterećenja. Prenose okretne momente od 2500 do 40.000 Nm i brzine do 7600 rpm. Spojka je izrađena od kovanog čelika.

Spojka za tlačna opterećenja. Prenose okretne momente do 97500 Nm i brzine do 12000 rpm. Spojka je izrađena od kovanog čelika.

Spojke za okretne momente od 40 do 8.000 Nm i brzine do 9.100 rpm. Spojka je izrađena od kovanog čelika.

Spojke za torzijska opterećenja. Prenose okretne momente do 12500 Nm i brzine do 3600 rpm. Sve mjere su prema SAE.

Spojke za torzijska opterećenja. Prenose okretne momente do 3.200 Nm i brzine do 4.000 rpm. Sve mjere su prema SAE.

Lamelne spojke od opružnog čelika, za vlačna naprezanja. Prenose okretne momente do 144.000 Nm i brzine do 13.900 Nm.

Između čeličnih pesnica montirani su paketi lamela od nehrđajućeg opružnog čelika. Spojke služe za prijenose okretnih momenata od 2.550 do 110.000 Nm i ugrađene su za okretne momente od 3.700 do 11.000 Nm.

Spojke su urezani cilindrični valjkasti elementi izrađeni od aluminija, opružnog čelika ili nehrđajućeg čelika. Služe za prijenos okretnih momenata od 3 do 220 Nm te su građeni za okretne momente od 0 do 10.000 o/min.

Služe za prijenos okretnog momenta od 50 do 580.000 o/min te su građeni za okretne brzine 1.800 do 5.500 o/min. Nazupčani dio spojke izrađen je kao ravni zupci sa zakrivljenim bokovima zuba, materijal spojke je visokolegirani čelik.

Namembnost teh sklopk je za prenos vrtilnega momenta pri navijalnih bobnih v žerjavogradnji (členkasto vležajenje). Izvedbe sklopk so grajene za prenos vrtilnih momentov od 4.500 do 685.000Nm in radialne obremenitve od 14,5 do 380kN.