Elektronski sistem GBS III
GBS III zazna linearno nadzorovano hitrost in obremenitev in neodvisno nastavi pojemek tračnega transporterja, da se popolnoma ustavi po nastavljenih časovnih parametrih.
Zaviranje (pojemek) se sproži zaradi zaradi signala stop iz glavne kontrole tračnega transporterja ali preko omrežja zaradi motenj na napetostno zaščitnem krogu.
V primeru izpada omrežne napetosti napetost zagotavljajo baterije, in omogočijo kontrolirano zaustavitev transporterja.

Glavni elementi GBS III

Celoten elektronski sistem GBS III je osnovan na kontrolni enoti in stranskih Field bus enotah (kontrole zavornih sil so nameščene na zavorah). Komunikacija med posameznimi zavorami teče preko dvožične povezave (Field bus linija 0). Usklajevanje in nadzor se opravlja preko kontrolne enote.
Operativni podatki (kot so moč, napetost, hitrost in ostali podatki) in zaznane napake se izpisujejo na LCD prikazovalniku kontrolne enote.
 
Nastavitev parametrov in diagnosticiranje napak se opravlja v "menu – driven” preko menbranske tipkovnice. Komunikacija z glavno kontrolno enoto transportnega traku teče preko Field bus povezave in – ali preko napetostnig tokokrogov. Na kontrolno enoto lahko priključimo do 16 zavornih control.

PE-razdelilna plošča

TZ pnevmatsko- električna razdelilna plošča napaja s stisnjenim zrakom in električno napetostjo do štiri zavore na pogonskih enotah.

Povzetek

 • v skladu z direktivami,
 • Fail Save tehnologija,
 • združjiv z vsemi kombinacijami zavor in skloph,
 • funkcija zaustavitve v sili,
 • robusten in enostaven za montažo,
 • avtomatsko ponastavljanje zaradi obrabe,
 • zaviranje neodvisno od obremenitve (kontrola hitrosti),
 • enostavno za rokovanje,
 • varna zaustavitev ob izpadu omrežne napetosti z pomočjo akumulatorjev,
 • združljiv z večino kontrolnih sistemov,
 • podroben prikaz stanja (zavora OPEN/CLOSED itd.),
 • podrobne informacije o vzdrževanju (prikaz obrabljenosti),
 • podrobne informacije o režimu delovanja (hitrost frekvence, napetost, moč, itd),
 • podrobne informacije o okvarah (prekoračitev hitrosti, nadzor pritiska zraka < 3,5 bar, itd.).

 

Kontrolna enota

Kontrolna enota

Sistemske komponente

Sistemske komponente

Režim zaviranje

Režim zaviranje

P-E-razdelilna enota priključena na 100kW pog. en.

P-E-razdelilna enota priključena na 100kW pog. en.

P-E-razdelilna plošča

P-E-razdelilna plošča

Risba GBS III zavore

Risba GBS III zavore

Shematski prikaz kontrolne enote zavore

Shematski prikaz kontrolne enote zavore

Oddaljeni prikaz merjenja zavornih sil

Oddaljeni prikaz merjenja zavornih sil

100 kW pogonska enota z zavoro GBS IIIl

100 kW pogonska enota z zavoro GBS IIIl