bubenzer


Područje kontaktne sile: 100 ? 400 kN.

Servisne kočnice KFB pretežno koristimo za motore sa unutrašnjim i spoljašnjim hlađenjem na kolicima, na reduktorima za podizanje i na pogonima kranova.

Kočnice SFB uspešno se koriste na motorima vitla u brodogradnji i kao servisna kočnica na lučkim kranovima.

Hidraulične trakaste kočnice za otpuštanje.