duchting črpalke

Paletu proizvoda DÜCHTING pumpe predstavljaju pre svega jednostepene i višestepene centrifugalne pumpe, koje su planirane i napravljene u skladu s individualnim potrebama i zahtevima tržišta.


Jednostepene centrifugalne pumpe proizvođača Dücting Pumben.

Višestepene centrifugalne pumpe proizvođača Dücting Pumben.


RUDARSTVO:

Od početka 50-ih godina preduzeće Düchting nabavlja pumpe za rudnike, posebno za podzemne rudnike uglja. U narednim godinama razvijene su nove pumpe i centrifugalne pumpe otporne na trošenje, koje su posebno namenjene za korištenje u rudnicima uglja. Sada Düchting pokriva celo područje centrifugalnih pumpi sa serijom HK i centrifugalnim pumpama hlađenih pod visokim pritiskom, namenjenih za upotrebu u rudarstvu.

HEMIJSKA INDUSTRIJA:

Razvoj keramičkog materijala SICcast omogućio je široku upotrebu pumpi u elektranama i hemijskoj industriji, naročito za izrazito korozivne i abrazivne medije – serija ROWA-MC/MCC.

ODSUMPORAVANJE DIMNIH GASOVA:

Od 1982. godine DÜCHTING je prisutan u svim većim evropskim elektranama. Sa razvojem SICcast tehnologije postao je značajan dobavljač prema svetskim merilima.

Pumpe tipa ROWA MC/MCC dostižu veoma duge radne cikluse – više od 70.000 radnih sati.

DESALINIZACIJA MORSKE VODE:

Zahtevi za dobijanje vode za piće ne predstavljaju više problem samo u sušnim regijama, nego i u drugim delovima sveta. Za postupak »obrnute osmoze«, gde se zahtevaju sve veći pritisci i količne, DÜCHTING je razvio odgovarajuće pumpe visokog pritiska – serija ROWA HP i HK.

Takođenabavlja i kompletne jedinice koje omogućavaju povratno dobijanje energije – do 45% …..