Jednostepene centrifugalne pumpe SICcast® za visokoabrazivne i korozivne tečnosti.

Jednostepene centrifugalne pumpe SICcast® za visokoabrazivne i korozivne tečnosti.

Pumpe s kanalom protiv začepljenja (Kanalradpumpen zur Förderung) za srednju do visoku koncentraciju čvrstih čestica.

Jednostepene potapajuće pumpe za srednju do visoku koncentraciju čvrstih supstanci.

Visokootporne centrifugalne pumpe za mešavine čvrstih čestica / tečnosti.