Horizontalne, radijalno podeljene centrifugalne pumpe (radni pritisak maks. 120 bar).

Horizontalne ili vertikalne, radijalno podeljene centrifugalne pumpe (radni pritisak maks. 40 bar).

Horizontalne, radijalno podeljene centrifugalne pumpe (radni pritisak maks. 180 bar).