tschan elastične sklopke


Spojnice za naponska opterećenja. Prenose obrtne momente do 40.000 Nm i brzine do 19.000 rpm. Spojnica je izrađena od kovanog čelika.

Spojnice za naponska opterećenja. Prenose obrtne momente od 2500 do 40.000 Nm i brzine do 7600 rpm. Spojnica je izrađena od kovanog čelika.

Spojnice za naponska opterećenja. Prenose obrtne momente do 97500 Nm i brzine do 12000 rpm. Spojnica je izrađena od kovanog čelika.

Spojnice za obrtne momente od 40 do 8.000 Nm i brzine do 9.100 rpm. Spojnica je izrađena od kovanog čelika.

Spojnice za torziona opterećenja. Prenose obrtne momente do 12500 Nm i brzine do 3600 rpm. Sve mere su prema SAE.

Spojnice za torziona opterećenja. Prenose obrtne momente do 3.200 Nm i brzine do 4.000 rpm. Sve mere su prema SAE.

Lamelne spojnice od opružnog čelika, za zatezna opterećenja. Prenose obrtne momente do 144.000 Nm i brzine do 13.900 Nm.

Između čeličnih pesnica montirani su paketi lamela od nerđajućeg opružnog čelika, koji prenose zatezna opterećenja. Spojnice služe za prenose obrtnih momenata od 2.550 do 110.000 Nm i napravljene su za obrtne brzine od 3.700 do 11.000 Nm.

Spojnice su zarezani cilindrični valjkasti elementi napravljeni od aluminijuma, opružnog čelika ili nerđajućeg čelika. Služe za prenos obrtnih momenata od 3 do 220 Nm i napravljene su za obrtne brzine od 0 do 10.000 o/min.

Služe za prenos obrtnog momenta od 50 do 580.000 o/min i napravljene su za obrtne brzine od 1.800 do 5.500 o/min. Zupčasti deo spojnice napravljen je u obliku ravnih zubaca sa zakrivljenim bokovima zuba, materijal spojnice je visokolegirani čelik.

Ove spojnice su namenjene prenosu obrtnog momenta sa bubnjeva za navijanje prilikom gradnje uz pomoć kranova (zglobni ležajevi). Spojnice različite izrade koriste se za prenos obrtnih momenata od 4.500 do 685.000Nm i radialnih opterećenja od 14,5 do 380kN.