TZ


za priključivanje transportnih uređaja, kao što su lančani bageri, tekuće trake za elektroničku regulaciju pogona ili posebne izrade transportnih uređaja za transport prema dole, što znači da imaju ugrađen sistem protiv prekoračenja brzine.

Na web stranici možete da pogledate vrste torzionih pokretnih spojnica za svestranu upotrebu.

TZ- kočnice prikladne su za upotrebu kod ručnih kočionih sistema, kao i za precizno zatezanje transportnih lanaca.

GBS III otkriva lineranu kontrolisanu brzinu i opterećenje, i nezavisno podešava usporavanje tračnog transportera, kako bi se potpuno zaustavio u skladu sa podešenim vremenskim parametrima.