Kočnice za zadržavanje

TZ- kočnice su pogodne za upotrebu kod ručnih kočionih sistema, kao i za precizno zatezanje transportnih lanaca.

Sigurnosne kočnice za zaštitu od pada

TZ kočnice koristimo kao sigurnosne kočnice kod transportnih sistema koji zavise od dinamičkog usporavanja, u kombinaciji sa standardnom kočnicom za kontrolu brzine, kao na primer GBSDBP kočnica.

Sve naše sigurnosne kočnice odgovaraju ATEX standardima.


Poslednja generacija TZ kočnica za transportne uređaje za transport prema dole…

Naše standardne kočnice za aktivno smanjivanje brzine tračnih transportera i lančanih bagera...

Afirmisana TZ-ručna naprava za zatezanje za snage do 315 kW.

Naša najnovija TZ-ručna naprava za zatezanje za razred između 315 kW i 1000 kW.