Garancija:

Garancija:

Garantni rok traje 12 meseci od ugradnje odnosno 18 meseci od nabavke. Kod privrednih vozila u okviru navedenog perioda, ali najviše 100.000 km odn. najviše 2000 radnih sati.

Garantni uslovi obuhvataju:

 • popravke svih grešaka na Voith retarderderima sa zamenom retardera ili popravkom postojeće greške,
 • troškove montaže i demontaže,
 • troškove koji su potrebni za rezervne delove,
 • putne troškove.

Voith garantni uslovi ne obuhvataju sledeće:  

 •  transportne troškove,
 • pomoćna sredstva kao što su sredstva za mazanje, pogon i čišćenje,
 • otklanjanje grešaka zbog lošeg održavanja,
 • otklanjanje grešaka zbog nemara ili pogrešnih radnih uslova,
 • otklanjanje grešaka i oštećenja zbog pogrešne ugradnje,
 • doradu radi tehničke nadogradnje,
 • poboljšanja  na području komforta,
 • uobičajene potrošne delove kao što su filteri i zaptivači,
 • kvarove nastale usled prirodnih i ekoloških uticaja, elementarnih odnosno hemijskih dejstava,
 • kvarove koji nastupe usled korišćenja neodgovarajućih maziva. Obavezna je upotreba ulja određenih Voith propisima,
 • štetu koja nastupi zbog ispada rada (npr.: manjak proizvodnje, gubitak dobiti, itd…),
 • izmene na retarderu koje odstupaju od originalno dostavljenog retardera,
 • troškove slanja, pakovanja,  kao i poreske i carinske troškove prilikom tekućeg postupka ne uzimaju se u obzir.

Također uzmite u obzir:

VOITH opšte uslove poslovanja (PDF na engleskom)

OVLAŠĆENI SERVISI:

 • Avtomehanika Cotman Igor s.p.
 • Globus d.o.o.
 • Izletnik Celje d.d.
 • Prigo d.o.o.
 • Gimpex d.o.o.
PAŽNJA:
 
UGRADNJU VOITH REZERVNIH DELOVA MOGU DA OBAVLJAJU SAMO OVLAŠTENI SERVISERI. U SLUČAJU UGRADNJE OD STRANE NEOVLAŠTENIH LICA, GARANCIJA ILI KULANCA NE VREDE.